why nuu tea

NUU TEA (นู ที) วางแนวคิดให้เป็นธุรกิจที่มีอนาคตสดใส น่าลงทุน สำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ และต้องการเติบโตในแบบของตัวเอง

NUU TEA (นู ที) เน้นวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใส่ใจโดยนำเสนอในรูปแบบของเครื่องดื่มที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ และมุ่งพัฒนาเครื่องดื่มในรูปแบบผสมผสานกับ TOPPING ที่หลากหลายมาใช้ร่วมกันอย่างลงตัว เหมาะทั้งดื่มเพื่อคลายร้อน สังสรรค์ หรือเพื่อเรียกร้องความสดชื่น ไม่ว่าในสภาพอากาศแบบใด

NUU TEA (นู ที) ก่อตั้งโดยนักธุรกิจที่มีแรงบันดาลใจ สาขาแรกที่ย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สามารถคืนทุนได้ในระยะเวลาเพียง 2 เดือน จากผลตอบรับของผู้บริโภค และบริการของเรา ทำให้ NUU TEA (นู ที) ได้รับการตอบรับจากคนรุ่นใหม่เป็นอย่างดี

NUU TEA (นู ที) บริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ เมนู อย่างต่อเนื่อง รองรับความต้องการขอตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ